บ้านสุภา นโนบาย ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ

    อัตราค่าเช่า

  ห้องทั่วไป 5,500 บาท

  ห้องหัวมุม 5,800  บาท

  ห้องใหญ่  9,000  บาท

 

ค่าน้ำประปา : หน่วยละ 25 บาท

ค่าไฟฟ้า :  หน่วยละ 8 บาท

ค่าเช่าตู้เย็น : 350 บาท/เดือน ค่าเช่าทีวี(21 นิ้ว) : 250 บาท/เดือน

ค่าเช่าทีวี+ตู้เย็น : 550 บาท/เดือน