บ้านสุภา ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ นโยบาย

    อัตราค่าเช่า

  ห้องทั่วไป  5,000.- บาท

  ห้องหัวมุม  5,250.-  บาท

  ห้องใหญ่    8,100.-  บาท

 

ค่าน้ำประปา : หน่วยละ 19.- บาท

ค่าไฟฟ้า :  หน่วยละ 4.80 บาท

ค่าเช่าตู้เย็น : 350 บาท/เดือน ค่าเช่าทีวี(21 นิ้ว) : 250 บาท/เดือน

ค่าเช่าทีวี+ตู้เย็น : 550 บาท/เดือน

ค่าจอดรถ : 1,000.- บาทต่อเดือน