บ้านสุภา นโนบาย ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ

    ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯต้องอยู่กับความเครียด และความแออัดตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสังคม

 

    ที่บ้านสุภา จัดให้บรรยากาศล้อมรอบอาคารเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ด้วยสวนและต้นไม้ใหญ่-เล็กจำนวนมากมาย เพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ และ ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย

 

    ที่บ้านสุภาจัดบ่อปลาทั้งใหญ่ และ เล็ก จำนวน ๓ บ่อ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และเพื่อความผ่อนคลาย

 

    ที่บ้านสุภา จัดวางอาคารตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านทั้งอาคารได้อย่างสะดวก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงาน

 

    ทั้งหมดนี้เพื่อให้มาตรฐานชีวิตของลูกบ้านสูงขึ้น และ มีความสุข

ธรรมชาติ คุณภาพ ปลอดภัย สะดวก