บ้านสุภา นโนบาย ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ

    บ้านสุภาจัดบริเวณรอบอาคารให้ร่มรื่น และ ผ่อนคลาย เพื่อลูกบ้านสุภา สามารถลงมาพักผ่อน, ทำงาน,  เล่นอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทั่วและรอบอาคาร ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 10 MB 2 Server  และต้อนรับญาติ พี่น้องมิตรสหายได้ ด้วยชุดโต๊ะสนาม ชิงช้า และ เปล ถือว่าเป็น คุณภาพทางจิตใจ

 

   บ้านสุภายังได้จัดให้มีบริเวณที่กำลังกายข้างสวน ทั้งในรูปแบบแอโรบิค(Aerobic),  เวท(Weight) และ กระสอบทราย ถือว่าเป็น คุณภาพทางร่างกาย

 

    บ้านสุภาได้จัดให้มีระบบเคเบิ้ลทีวีกว่า 90 ช่อง(ภาพยนตร์, วาไรตี้,  ข่าวสาร, ฯลฯ) + True Sport 1

     และ ยังมีห้องสมุดบ้านสุภา ที่มีหนังสือกว่า 4,500 เล่ม ให้อ่านฟรี ซึ่งถือเป็น คุณภาพด้านบันเทิง

ธรรมชาติ คุณภาพ ปลอดภัย สะดวก