บ้านสุภา ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ นโยบาย

    อัตราค่าเช่า

  ห้องทั่วไป 5,000.- บาท

  ห้องหัวมุม 5,250.- บาท

  ห้องใหญ่   8,100.- บาท

 

ค่าน้ำประปา : หน่วยละ 19 บาท

ค่าไฟฟ้า : หน่วยละ 4.80 บาท

ค่าเช่าตู้เย็น : 350 บาท/เดือน ค่าเช่าทีวี(21 นิ้ว) : 250 บาท/เดือน

ค่าเช่าทีวี+ตู้เย็น : 550 บาท/เดือน

ค่าจอดรถ : 1,000.- บาทต่อเดือน