บ้านสุภา ห้องพัก อัตราค่าเช่า ติดต่อ นโยบาย

    บ้านสุภาจัดบริเวณรอบอาคารให้ร่มรื่น และ ผ่อนคลาย เพื่อลูกบ้านสุภา สามารถลงมาพักผ่อน, ทำงาน,  เล่นอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทั่วและรอบอาคาร ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   และต้อนรับญาติ พี่น้องมิตรสหายได้ ด้วยชุดโต๊ะสนาม ชิงช้า และ เปล ถือว่าเป็น คุณภาพทางจิตใจ

  บ้านสุภายังได้จัดให้มีบริเวณที่กำลังกายข้างสวน ทั้งในรูปแบบแอโรบิค(Aerobic),  เวท(Weight) และ กระสอบทราย ถือว่าเป็น คุณภาพทางร่างกาย

    บ้านสุภาได้จัดให้มีระบบเคเบิ้ลทีวีกว่า 90 ช่อง(ภาพยนตร์, วาไรตี้,  ข่าวสาร, ฯลฯ)
     และ ยังมีห้องสมุดบ้านสุภา ที่มีหนังสือกว่า 4,500 เล่ม ให้อ่านฟรี ซึ่งถือเป็น
คุณภาพด้านบันเทิง

ธรรมชาติ คุณภาพ ปลอดภัย สะดวก